Eιδήσεις, πληροφορίες, σχόλια και ανακοινώσεις που αφορούν τους διδάσκοντες με βάση το ΠΔ 407/80 στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ε-mail επικοινωνίας: psot@soc.aegean.gr

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Πανεπιστήμια χωρίς 407

Φέτος, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει μόλις 4 εκατομμύρια  ευρώ για έκτακτο προσωπικό για τα Πανεπιστήμια για το ημερολογιακό έτος 2013. Συγκριτικά πέρσι το ποσό αυτό ήταν 10 εκατομμύρια για το 2012. Αυτό δεν σημαίνει μείωση απλώς -60%. Στην πραγματικότητα το Υπουργείο έχει προβλέψει τα χρήματα που αναλογούν σε 6 μήνες πληρωμής των τωρινών πιστώσεων. Είναι ως να θέλουν με κάθε τρόπο να μπορούν το Σεπτέμβρη να πουν: συγγνώμη δεν έχουμε για φέτος καθόλου κονδύλια, «εμείς θέλουμε αλλά φταίει το Οικονομικών κ.λπ.». Ακόμη και εάν κάποια χρήματα περισσέψουν (με την έννοια της κάλυψης φετινών αναγκών με περσινά υπόλοιπα, δεδομένης και της παραδοσιακής καθυστέρησης στην πραγματική καταβολή στα ιδρύματα των χρημάτων που αναλογούν – πάντα ένα μέρος φτάνει την επόμενη χρονιά) πάλι θα είναι ελάχιστα.Την ίδια στιγμή το πρόβλημα της αδιοριστίας παραμένει, παρότι ειδικά για πανεπιστήμια όπως το δικό μας ακόμη και ο πλήρης διορισμός όλων των αδιορίστων θα εξακολουθούσε να αφήνει μεγάλα κενά εφόσον έχουν παγώσει από το 2010 οι προκηρύξεις νέων θέσεων.
Το δεύτερο πρόβλημα αφορά όλες τις αλλαγές που έχει κάνει το Υπουργείο Παιδείας στο θεσμικό πλαίσιο. Ως γνωστόν, ο 4009/11 προέβλεπε το θεσμό των εντεταλμένων διδασκαλίας (άρθρο 16, παράγραφος 4) τα κριτήρια για την πρόσληψη των οποίων θα πρέπει να ορίσουν οι οργανισμοί των ιδρυμάτων (γι’ αυτό και η παράταση ισχύος μέρους του ΠΔ 407/80 έγινε για όσο δεν υπάρχουν οργανισμοί στα ιδρύματα). Εκεί δεν υπάρχει αναφορά για την κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης πέραν της αναφοράς ότι το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης θα οριστεί με Υπουργική απόφαση. Υποθέτει κανείς ότι αυτή καλύπτεται από το Υπουργείο με βάση και τις σχετικές αναφορές στο άρθρο 63.
 
Όμως, το Υπουργείο δεν έμεινε εδώ. Στον 4115/2013 σπεύδει και προσθέτει καινούρια διατύπωση (χωρίς να καταργεί τυπικά την προηγούμενη)
«Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας δύναται να προσλαμβάνονται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος μεσχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι.»
 
Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι αυτή είναι η ρύθμιση που πραγματικά προτείνει το Υπουργείο. Συμβασιούχοι διδάσκοντες με πόρους των πανεπιστημίων. Αυτό εκ των πραγμάτων σημαίνει υποψήφιους διδάκτορες και εν γένει προσωπικό που δεν θα προϋποθέτει πλήρη μισθοδοσία και θα εργάζεται με πολύ μικρή αντιμισθία. Μόνο που αυτό δεν υποκαθιστά το διδακτικό και ερευνητικό έργο που προσφέρουν σήμερα οι διδάσκοντες με βάση το ΠΔ 407/80
Μόνο που αυτό σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο θα μείνει χωρίς συμβασιούχους διδάσκοντες (με τον τρόπο και τα προσόντα που απαιτούσε μέχρι τώρα) να αναζητά λύσεις που εκ των πραγμάτων θα σημαίνουν τεράστιες απώλειες μαθημάτων και υποβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών.
 
Πέρσι κινητοποιηθήκαμε το Σεπτέμβρη. Και είχαμε αποτελέσματα. Φέτος πρέπει να αντιδράσουμε τώρα. Το Σεπτέμβρη όταν το Υπουργείο πει ότι δεν υπάρχουν πιστώσεις θα είναι πολύ αργά
 
Παναγιώτης Σωτήρης

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΣΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου Όχι στις εκλογές για τα Συμβούλια Διοίκησης


ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (6/12/2011)
Σχετικά με τις εκλογές των μελών του Συμβουλίου Ιδρύματος

Στη βάση της θέσης του Συλλόγου υπέρ της κατάργησης του νέου Νόμου και της πάλης σε αυτή τη βάση για να μην εφαρμοστεί, εκτιμούμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε για τη ματαίωση των εκλογών για τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο:

- Καλούμε τους συναδέλφους να μη συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Ιδρύματος, να μη νομιμοποιήσουν με κανένα τρόπο τη διαδικασία αυτή, να παλέψουν μαζί με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα για να αποτραπεί αυτή η θεσμική εκτροπή.

- Καλούμε τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου να επιβεβαιώσει με σαφήνεια το προηγούμενο ψήφισμά της (αρ. συν. 11/1.11.2011) με το οποίο καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα να αναδείξει τεκμηριωμένα την αντίθεσή της και να μην συναινέσει στον επείσακτο θεσμικό ρόλο της επιτροπής, να αρνηθεί να προσφέρει οποιαδήποτε συνδρομή στην «οργανωτική επιτροπή» (χορήγηση εκλογικών καταλόγων, σφραγίδων κ.λπ.) και να αποφασίσει αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος σε κάθε μέρα που θα προκηρύσσονται οι «εκλογές». Καλούμε ταυτόχρονα τους συναδέλφους να αρνηθούν τη συμμετοχή στις «εφορευτικές επιτροπές»  και τη Σύγκλητο να παράσχει κάθε δυνατή πρακτική συνδρομή στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που θα αποφασίσουν μελλοντικά να μη συνδράμουν τον θεσμικό ρόλο της επιτροπής (σύμφωνα με το προαναφερόμενο ψήφισμα) και ειδικότερα στους συναδέλφους οποιασδήποτε ειδικότητας που θα αποφύγουν να συμμετάσχουν στις εφορευτικές επιτροπές της ψευδεπίγραφης εκλογικής διαδικασίας που ανακοίνωση η δοτή επιτροπή.

- Προχωρούμε σε συντονισμό με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα του Αιγαίου, τους συλλόγους διοικητικών, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και συμβασιούχων, καθώς και τους φοιτητικούς συλλόγους για να αποτρέψουμε τις εκλογές και συνολικά να αγωνιστούμε για τη μη εφαρμογή και την κατάργηση του νέου νόμου. Επιβεβαιώνουμε την αναγκαιότητα του πανελλαδικού συντονισμού των Συλλόγων ΔΕΠ σε αυτή την κατεύθυνση και στηρίζουμε αντίστοιχες αγωνιστικές αποφάσεις άλλων Συλλόγων. Τις ημέρες των εκλογών διοργανώνουμε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στους χώρους που θα πραγματοποιούνταν οι εκλογές για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας και να υπερασπιστούμε τη δημοκρατική αυτοδιοίκηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Linda Katehi and the neoliberal reform of Greek Higher Education


Linda Katehi and the neoliberal reform of Greek Higher Education

Panagiotis Sotiris
Department of Sociology University of the Aegean
psot@soc.aegean.gr

Linda Katehi has come under the spotlight because of her role as Chancellor of UC Davis, her support of aan openly corporate Higher Education and her stance regarding brutal police tactics against peaceful demonstrators at UC Davis. However, there is also another aspect of Linda Katehi’s politics that must be brought forward, namely her role in implementing neoliberal reforms in Greek Higher Education.
In September 2010 the Greek government announced the formation of an International Committee to asses the organization of Greek Universities. This was part of a broader attempt to reform Higher Education in Greece. Linda Katehi was put in charge of coordinating the committee.[1] A subset of the committee including Chancellor Katehi, President Sexton, President Naylor, President Hernes and President Ritzen met in Greece on December 17, 2010 and participated in discussions with Minister Diamantopoulou, Deputy Minister Panaretos, Rectors and Vice Rectors of various Greek Universities, and representatives of political parties. The result was a Report that was made public in April 2011. In the summer of 2011 the Greek government proposed a new legislative framework for Higher Education, which was passed through parliament in late August, despite fierce opposition by students and Academics, including a strong condemnation by almost all Greek University Senates and the Council of Greek University Rectors.
The Committee was obviously dominated by academics who not only have openly endorsed the strategy of a neoliberal corporate University but also have been more than active in designing and implementing such strategies and corporate academic management practices. That is why the report states ‘entrepreneurship’ as a core value for Higher Education today.
The text of the Report itself[2] reveals that the members of the Committee lack actual knowledge of Greek social and educational situation. In an almost neocolonial manner they simply repeat in their assessments the mythology of a backward Greece and they offer simplistic generalizations such as their opinion that ‘the Greek system of higher education is mired in the past – with structures and procedures that hamper the development of skill and talent’.
It is also interesting which problems of Greek Higher Education they choose to highlight. They strongly oppose student participation in University Senates and other governing bodies. For them this form of democratic student participation leads to ‘an imbalance of power and control on academic issues and decisions’. Moreover, they insist that ‘the politicization of the campuses – and specifically the politicization of students – represents a beyond-reasonable involvement in the political process.’ It is obvious that they endorse an authoritarian form of Higher Education without democratic procedure and participation and without strong and politicized student and faculty movements. This also evident in the way they treat the ‘university asylum’, the ban against forces of order to enter University buildings and campuses without prior invitation by University authorities. They state that Greek Universities ‘are not secure’, because of the actions of ‘elements that seek political instability’. It is obvious that this refers to radical student and social movements, which are being presented as a security threat.
Regarding the quality of Greek Higher Education the committee states problems such as high unemployment rate for university graduates, low graduation rates and an inability to have quantitative indicators for goals achieved. However, there is no reference to the problem of chronic lack of funding and infrastructure, or to the fact that high unemployment is not the result of low quality, but of the very strategy of a flexible labor markets and precarization of labor, a strategy that is now combined with economic recession that has led to the extreme rise in youth unemployment rates.
The suggestions and proposals of the Committee represent the basic aspects of the current neoliberal and corporate agenda for Higher Education. They insist on dismantling all forms of democratic participation and propose the full introduction of academic management practices. For them a University should be ‘managed and overseen by an appointed, independent Board of Overseers’. University rectors, vice-rectors, department heads and other academic administrators should not be democratically elected by all members of the academic community (faculty members, students, administrative and technical staff) but ‘chosen by dedicated search committees’. Faculty appointments and promotions should not be the result of collective decisions at the department level, but should be put under the ‘review and final approval by the President (Rector)’. Universities must fully endorse the logic of ‘measuring performance’ and ‘should acquire information technology tools and develop policies and processes which allow them to annually measure the output parameters and assess the effectiveness of their operation. It is worth noting that this conception of quantifiable performance indicators can only lead to the chronic lack of funding for theoretical sciences, humanities and social sciences and to the full hegemony of a business culture within Universities.
University degrees ‘should be accredited by an appropriate accreditation board regularly’, in line with the broader ‘Bologna Process’ policies in Europe that insist that university degrees should be accredited by external boards, based upon their academic ‘competitiveness’. Contrary to the strong support in Greece in favor of a Public Higher Education, funded by public funds and not tuition fees, they propose that in the name of ‘University autonomy’ Universities must be able to seek private funding or introduce tuition fees even at undergraduate level (till now only some post-graduate courses require tuition): ‘Each institution must be able to manage and support its choices and identify additional resources that will help the institution in achieving its goals.’ Finally, they propose the introduction of two-year Regional Colleges, as vocational institutions, according to the example of Community Colleges in the US. What is important is that they want these to replace a large number of departments in Universities and Technical Higher Education Institutions that offer full academic courses and degrees.
Although the committee was initially presented as highly instrumental in the whole process of reforming Higher Education in Greece, it mainly acted as an ideological pressure to offer extra ‘international’ legitimacy to policies that were already underway in Greece. A group of academics and ‘advisors’ within the Greek Ministry of Education had already started preparing draft proposals for the new Law, which were first presented in autumn 2010. However, the final text of the Law passed in August 2011 reflects the proposals by the Committee. The university asylum has been fully abolished and we have already had the first cases of riot police storming university premises. Although University Senates remain in place, the main ruling body in every Greek University is going to be a ‘Directing Board’ comprised by academics but also external members and representatives of the world of business. This board is going to be responsible for all major policy decisions, including the selection of potential Rectors and Deans. Student and academic participation is drastically limited. Many university departments face closure in what is described as a process of ‘reorganization’ of Higher Education, but also in the name of budget cuts and austerity policies. Faculty promotion and tenure is going to become more difficult.
Student unions, faculty unions and even the Council of University Rectors, a traditionally conservative organization, have condemned the new law, considering it an authoritarian undermining of university autonomy and democratic participation and an attempt at dismantling public higher education.
Currently the battle against the implementation of the new Law is still being waged within Greek Universities. There was a wave of student occupations faculty strikes in September and we are at the moment trying to make sure that elections for the new ‘Directing Boards’ do not take place. Contrary to what Linda Katehi and the other members of the committee think, and contrary to the dominant policies in Greece and the EU, Higher Education is still considered a public good in Greece and there is strong support of public, democratic universities oriented towards the needs of society and not corporations and private businesses.
For anyone familiar with the debate regarding Greek Higher Education Reform, the authoritarian turn seems only natural. Neoliberal supporters of the entrepreneurial university always considered the strong radical and militant tradition of the student movement in Greece the main challenge to their plans. That is why they tend to endorse disciplinary practices and police brutality. The ideal of a truly public university includes the right to collective action and the need for strong social movements, both inside and outside academia. On the contrary, within the Entrepreneurial Higher Education, the pepper-spraying of peaceful protestors is not going to be the exemption but the rule. However, collective action, solidarity and mass mobilization can always change things. This has been the lesson and experience of student and university movements in Greece and we will do whatever is necessary to make sure that in the end we will be able to defend public Higher Education, against Linda Katehi and her colleagues’ vision of an authoritarian entrepreneurial university.[1] Apart from Katehi the other members of the commitee were Patrick Aebisher, Professor of Medical Science and President of the École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Gavin Brown, Professor of Mathematics and ex Vice-Chancellor of the University of Sydney, James S. Duderstadt, Professor of Science and Engineering and President Emeritus, University Professor of Science and Engineering at the University of Michigan and Director, the Millennium Project, Gudmund Hermes, Professor of Social Science and President International Social Science Council (ISSC), David Naylor, Professor of Medicine and President of the University of Toronto, Jiseph Ritzen, Professor of Economics, President of the University of Maastricht, and former Dutch Education Minister, John Sexton, Law Professor and President of New York University, Lap-Chee Tsui, Professor of Biology and President of the University of Hong Kong.
[2] http://notthemajorityopinion.blogspot.com/2011/04/report-if-international-advisory.html

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Ενημέρωση από την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας 7/10/2011

Eνημέρωση από την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας 7/10/2011


Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7/10 μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας ενάντια στις περικοπές πιστώσεων, τη διάλυση της ανώτατης εκπαίδευσης και το νέο νόμο-πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

Στην παράσταση συμμετείχαν οι Πρωτοβουλίες 407/80 από τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Πατρών, Πελοποννήσου, Σύλλογοι έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού από τα ΤΕΙ Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας, ο Σύλλογος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η πρωτοβουλία μελών ΔΕΠ υπό αναμονή διορισμού α-λέκτωρ, οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ιδιαίτερα μαζική και με παλμό ήταν η παρουσία των φοιτητών από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), που πραγματοποίησε συγκέντρωση ενάντια στο νέο νόμο-πλαίσιο και τον κυβερνητικό αυταρχισμό, τις Γενικές Συνελεύσεις των φοιτητών των σχολών της Αθήνας και του Αιγαίου. Ταυτόχρονα, γινόταν και συγκέντρωση μαθητών από κατειλημμένα σχολεία, γεγονός που συνέβαλε στη μαζικότητα και τη ζωντάνια. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης σταμάτησαν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου και κατέβηκαν στο προαύλιο για να διαμαρτυρηθούν και αυτοί, αλλά και για να εκφράσουν την αλληλεγγύη στους αγώνες των φοιτητών, των μαθητών και των εργαζομένων στην ανώτατη εκπαίδευση.

Αντιπροσωπεία από τις Πρωτοβουλίες 407/80, τους Συλλόγους Εκτάκτου προσωπικού των ΤΕΙ, το ΣΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), τους φοιτητικούς συλλόγους του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και την Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ) συναντήθηκε με τον ειδ. γραμματέα ανώτατης εκπαίδευσης κ. Παπάζογλου και το σύμβουλό του κ. Μητσό.

Αυτά που μας είπαν από το Υπουργείο ήταν τα ακόλουθα:
• Όταν δόθηκαν οι πιστώσεις για 407 και εκτάκτους ΤΕΙ το Υπουργείο Εσωτερικών, στη βάση υποδείξεων της Τρόικα, τις όρισε για φυσικά πρόσωπα. Όμως, έκαναν παρέμβαση στο Υπουργείο Οικονομικών και εφόσον το αποτέλεσμα οικονομικά είναι το ίδιο, θεωρούνται πιστώσεις και πιστεύουν ότι έτσι θα πάει τελικά.
• Ελπίζουν ότι επειδή δεν θα πάρουν όλους τους αναπληρωτές/ωρομισθίους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα περισσέψουν χρήματα για 50 ακόμη πιστώσεις 407 πανελλαδικά και 400 πιστώσεις για εκτάκτους ΤΕΙ πανελλαδικά. Δεν ξέρουν, όμως, αν θα δοθούν τελικά και πότε.
• Επέρριψαν ευθύνες στις διοικήσεις των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ επειδή δεν κάνουν «χρηστή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού» όπως θα έκανε «και ένα περίπτερο ακόμη εάν είχε δυσκολίες,» γιατί δεν προσφέρουν εκ περιτροπής μαθήματα, γιατί δεν αλλάζουν τα προγράμματα σπουδών, γιατί δεν κάνουν «έξυπνη διαχείριση» ως να ήταν επιχειρήσεις. Επίσης επέμειναν ότι ως προς τις λειτουργικές δαπάνες υπάρχει ακόμη λίπος για να κάψουν. Για το θέμα αυτό επέμειναν πως «πιστεύουν στη συλλογική ευφυΐα των ακαδημαϊκών, οι οποίοι θα καταφέρουν να λύσουν τελικά το πρόβλημα».
• Είπαν ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκπαιδευτικές άδειες, που δημιουργούν τεχνητές ανάγκες για προσλήψεις 407/80.
• Δήλωσαν ότι κατανοούν τις δυσκολίες αλλά κι αυτοί «τι να κάνουν; να ληστέψουν καμιά τράπεζα;»
• Μετά από μια αναλυτική καταγραφή που έχουν κάνει (στηριγμένη στη βάση δεδομένων που έχουν από τις βαθμολογίες και όχι από τις επίσημες καταγραφές των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ για τους ενεργούς φοιτητές) μας ανακοίνωσαν ότι θεωρούν ότι πολλά μαθήματα επιλογής δεν έπρεπε να διδάσκονται όπως και εργαστηριακά μαθήματα στα ΤΕΙ, γιατί δεν έχουν πολλούς φοιτητές που να εμφανίζονται να έχουν πάρει βαθμολογία.
• Ενημέρωσαν ότι οι 349 (πανεπιστήμια) διορισμοί είναι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και μετά θα προχωρήσουν σε κατεπείγουσα έκδοση ΦΕΚ για το διορισμό. Οι 51 υπό διορισμό των ΤΕΙ δεν έχουν έρθει ακόμα όλοι στο Υπουργείο από τους προέδρους των ΤΕΙ και θα διοριστούν με βάση την ημερομηνία προκήρυξης της θέσης μιας και δεν είχαν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, γιατί οι διορισμοί τους είχαν κρατηθεί στα ΤΕΙ μετά από προγενέστερη εντολή του Υπουργείου Παιδείας.
• Ανακοίνωσαν ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού του 2012 θα ζητήσουν 500 διορισμούς για την επόμενη χρονιά (χωρίς να είναι δεδομένο ότι τελικά θα συμπεριληφθούν στον τελικό προϋπολογισμό) και ότι θα ανακοινώσουν τη νέα λίστα των υπό διορισμό μόλις διοριστούν οι 349 στα πανεπιστήμια.
• Θεωρούν απαράδεκτο τον επιμερισμό πιστώσεων π.χ. στο 1/10 όπως θα γίνει φέτος σε ορισμένα πανεπιστήμια, αλλά δεν μπορούν να παρέμβουν παραπέρα αν και πιέστηκαν να δεσμευτούν επί αυτού. Θεωρούν απαράδεκτη την εργασία αμισθί των υπό διορισμό μελών ΔΕΠ και μας κάλεσαν εμφατικά να καταγγείλουμε τέτοια φαινόμενα όπου και εάν αυτά γίνονται.
• Επανήλθαν στο ζήτημα της ίδρυσης των τμημάτων χωρίς προσωπικό (ανέφεραν μάλιστα το τμήμα της Λήμνου ενώ συζητήθηκε και η περίπτωση της Βέροιας και της Λειβαδιάς).
• Μας είπαν ότι όπως εμείς ζητάμε από αυτούς, έτσι και αυτοί ζητάν από την κυβέρνηση και την τρόικα και ότι θεωρούνται οι τελευταίοι στη σειρά! Όμως, αντέδρασαν επιθετικά όταν ο συνάδελφος των Ομοσπονδίας των Διοικητικών τους παρατήρησε ότι ο τρόπος με τον οποίο οδηγούν στην εφεδρεία - ανεργία χιλιάδες εργαζομένους είναι δικτατορικός.
• Επέμειναν στην απαράδεκτη εγκύκλιο που έχει εκδώσει ο ειδ. Γραμματέας Παπάζογλου, για τον αριθμό των φοιτητών που θα παρακολουθούν τα Εργαστήρια στα ΤΕΙ, που ουσιαστικά καταργεί το ισχύον ΠΔ για το πώς πρέπει να γίνεται ένα εργαστηριακό μάθημα και ποιος μπορεί να είναι ο μέγιστος αριθμός σπουδαστών ανά εργαστήριο.Από τη μεριά μας:

• Εξηγήσαμε με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα και στοιχεία πολλά πανεπιστημιακά τμήματα και ΤΕΙ είναι αδύνατο να προσφέρουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών εάν γίνουν αυτές οι περικοπές, γιατί θα καταργηθούν μαθήματα αναγκαία.

• Τονίσαμε ότι δεν τίθεται θέμα «χρηστής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού», γιατί δεν πρόκειται για περίπτερα, αλλά για ακαδημαϊκά ιδρύματα που σήμερα αντιμετωπίζουν σαρωτικές και διαλυτικές περικοπές.

• Επιμείναμε ότι οι πιστώσεις 407/80 που ζητήθηκαν πανελλαδικά και ιδίως στα περιφερειακά Πανεπιστήμια ΔΕΝ αφορούν εκπαιδευτικές άδειες αλλά πάγιες ανάγκες για μαθήματα κομβικά.

• Εξηγήσαμε ότι τα περιφερειακά πανεπιστήμια και όλα τα ΤΕΙ οδηγούνται στο μαρασμό και οι διδάσκοντες στην ανεργία, την εξαθλίωση και την μετανάστευση στο εξωτερικό.

• Τονίσαμε επίσης ότι για τα τμήματα χωρίς υποδομές ή προσωπικό δεν ευθυνόμαστε εμείς αλλά οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές ηγεσίες που έχουν την ευθύνη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και τονίσαμε ότι και αρκετά στελέχη της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος έχουν συμβάλει στη δημιουργία νέων τμημάτων τα τελευταία χρόνια, αυτά που τώρα το Υπουργείο επικαλείται ως «τεχνητή ζήτηση» προσωπικού.

• Ζητήσαμε τον άμεσο διορισμό όλων των αδιόριστων μελών ΔΕΠ και ΕΠ και την ανάρτηση της λίστας όλων.

• Οι φοιτητές ανέδειξαν τη συνολική τους αντίθεση στο νέο νόμο για την Ανώτατη Εκπαίδευση που τους στερεί το δικαίωμα στη μόρφωση και την εργασία και ανέδειξαν τα σοβαρά προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν: την απουσία σίτισης και στέγασης, που σημαίνει ότι αυτοί και οι οικογένειές τους επωμίζονται μεγάλο κόστος για μια ανώτατη εκπαίδευση που μόνο δωρεάν δεν είναι.

• Συνολικά ζητήσαμε γενναία αύξηση πιστώσεων συμβασιούχων διδασκόντων για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά.
Σε σχέση πάντως με την προηγούμενη φορά όπου αλαζονεία αναφέρονταν σε «λίπος που πρέπει να καεί», ήταν πιο μαζεμένοι και αναγκάζονταν να παραδεχτούν τα προβλήματα που δημιουργούνται. Ωστόσο, το ίχνος αλαζονείας και κυνισμού ήταν έντονο.

Με βάση τα παραπάνω επιβεβαιώνεται η εκτίμηση που έχουμε κάνει ότι μόνο η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μπορεί να φέρει αποτελέσματα απέναντι σε αυτή την πολιτική. Επιβεβαιώνεται επίσης η ορθότητα της πρότασης (και απόφασης της συνέλευσης του ΣΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου) για αναστολή λειτουργίας ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν σαρωτικές περικοπές. Εάν σήμερα τα πανεπιστημιακά τμήματα και τα ΤΕΙ ξεκινήσουν έστω και με δυσκολίες, το Υπουργείο μετά θα πει «ορίστε τα καταφέρατε, κάνατε "χρηστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού" και άρα μη ζητάτε επιπλέον πιστώσεις».

Σε αυτό το πλαίσιο, η μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις έχει ιδιαίτερη σημασία, με μεγάλο σταθμό τη γενική απεργία στις 19/10 όσο και σε αυτές που έχουν αποφασιστεί σε επίπεδο ιδρυμάτων (όπως η 5ήμερη απεργία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10-14/10).

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

Πανελλαδική Κινητοποίηση Συμβασιούχων διδασκόντων Παρασκευή 7/10


Πανελλαδική παράσταση διαμαρτυρίας διδασκόντων με βάση το ΠΔ 407/80 και Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών ΤΕΙ.
Παρασκευή 7/10 11.00 π.μ. Υπουργείο Παιδείας
            Ως Σύλλογοι και Πρωτοβουλίες Διδασκόντων έχουμε εδώ και πολλούς μήνες αναδείξει, μέσα από κείμενα και κινητοποιήσεις μας, την πολιτική επιλογή συρρίκνωσης έως αφανισμού των συμβασιούχων διδασκόντων και τις επιπτώσεις που αυτή θα έχει συνολικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση.    
Επιβεβαιωνόμαστε καθημερινά: η επίθεση του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο της συνολικότερης επίθεσης στο όνομα του Μνημονίου και της ικανοποίησης των «πιστωτών», στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ απαιτεί νέες περικοπές στις πιστώσεις που αφορούν διδάσκοντες με βάση το ΠΔ 407/80 και οι οποίες ξεπερνούν το 60% σε σχέση με τις ήδη συρρικνωμένες περσινές πιστώσεις. Έτσι, στα μεν Πανεπιστήμια δεν πρόκειται να δοθούν περισσότερες από 250 πιστώσεις (με εννιάμηνη διάρκεια) όταν πέρσι υπερέβαιναν τις 625 (με δωδεκάμηνη διάρκεια) σε όλη την Ελλάδα, ενώ ανάλογη είναι η μείωση στα ΤΕΙ. Σε ορισμένα ιδρύματα η περικοπή φτάνει ακόμη και το 80%.
Η απόφαση του Υπουργείου οδηγεί οριστικά πλέον Πανεπιστήμια και ΤΕΙ στην ταυτόχρονη εφαρμογή δύο πρακτικών: στη χειροτέρευση των εργασιακών τους σχέσεων και απολαβών (π.χ. μείωση ωρών/μηνών διδασκαλίας που επίσημα αναφέρονται στη σύμβαση και καλύπτονται μισθοδοτικά) με παράλληλη απόλυση δεκάδων συναδέλφων μέσα από συγχωνεύσεις Τμημάτων, κατάργηση μαθημάτων και απαξίωση των Προγραμμάτων Σπουδών. Την ίδια στιγμή η παρατεταμένη καθυστέρηση των διορισμών των μελών ΔΕΠ και ΕΠ που έχουν εκλεγεί, παρά τις υποσχέσεις για διορισμό ενός μικρού μέρους αυτών (350 σε σύνολο 900 και στα Πανεπιστήμια και 50 σε σύνολο 200 στα ΤΕΙ) διαμορφώνει ζοφερό τοπίο για τους συμβασιούχους διδάσκοντες αλλά και τα ίδια τα Τμήματα. Όλα αυτά, χωρίς να έχει καν εφαρμοστεί ο νέος νόμος-πλαίσιο ο οποίος οδηγεί σε επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Οι ίδιες πολιτικές οι οποίες οδηγούν στη μετατροπή των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ  σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ζητούν τώρα, τάχα, επαναδιαπραγμάτευση για τα κονδύλια των ωρομισθίων ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα ιδρύματα, όταν πριν λίγο καιρό δήλωναν με έπαρση ότι «υπάρχει αρκετό λίπος να καεί ακόμη»!
Η κυβέρνηση παραμένει πιστά προσηλωμένη στην πολιτική της συρρίκνωσης της όποιας υπαρκτής δημόσιας δωρεάν παιδείας και γενίκευσης των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Απαιτεί από την πανεπιστημιακή κοινότητα να διαχειρίζεται ως οιονεί μάνατζερ ολοένα και πιο περιορισμένους πόρους προωθώντας την ιδιωτικοποίηση και την ελαστικότητα ως αναγκαία λύση, με τις ευλογίες του ισχύοντος πλέον αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου (Νόμος Πλαίσιο 4009). Σχεδιάζει νέα επίθεση με απολύσεις, με τη συγκαλυμμένη μορφή της εφεδρείας που σύντομα θα αφορά και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και γενικότερη πτώχευση του ελληνικού λαού. Οι ίδιοι οι συμβασιούχοι διδάσκοντες καλούνται μέσα από τα γνωστά «ραβασάκια» της εφορίας την περίοδο αυτή να πληρώσουν δυσβάστακτα χαράτσια, παρά την επικείμενη απόλυση τους και χωρίς να έχουν καν πληρωθεί για πολλούς από τους προηγούμενους μήνες απασχόλησης τους.
            Οι Σύλλογοι και οι Πρωτοβουλίες Διδασκόντων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ καλούμε, με αρχή την πανελλαδική παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο στις 7/10, τους συναδέλφους και ευρύτερα την ελληνική κοινωνία να μη δεχθούν την νέα επίθεση, τον νέο εκβιασμό. 
Άμεσα ζητάμε:
   Να μην υλοποιηθεί η νέα περικοπή των πιστώσεων. Να χορηγηθούν τώρα όλες οι αναγκαίες πιστώσεις για την λειτουργία των Τμημάτων με βάση τις πραγματικές διδακτικές και ερευνητικές τους ανάγκες.
   Να υπογραφούν αμέσως όλες οι συμβάσεις των διδασκόντων ΠΔ 407/80 σε όλα τα Πανεπιστήμια και των Επιστημονικών και των Εργαστηριακών Συνεργατών στα ΤΕΙ και να καταβληθούν τα δεδουλευμένα των προηγούμενων μηνών.
   Άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια  και ΕΠ στα ΤΕΙ.
   Σεβασμό στα εργασιακά, εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα των συμβασιούχων διδασκόντων, όπως αυτά προβλέπονται με αυτοτελή ανάθεση μαθήματος και 100% της αντιμισθίας για όλο το ημερολογιακό εξάμηνο ή έτος, σύμφωνα με τις ώρες διδασκαλίας των αντικειμένων.
   Γενναία χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και άμεση προκήρυξη όλων των απαραίτητων θέσεων ΔΕΠ και μελών ΕΠ σε όλα τα Τμήματα.
   Να μην εφαρμοστεί ο νόμος πλαίσιο 4009.

·          Καλούμε τους συναδέλφους μαζικά μέσα από τους συλλόγους και τις Πρωτοβουλίες να αποκρούσουν την πολιτική πτώχευσης, συμμετέχοντας στην κινητοποίηση, αλλά και σε κάθε οργανωμένη προσπάθεια επιστροφής/ μη πληρωμής των επερχόμενων χαρατσιών αφαίμαξης.
·          Παλεύουμε για το δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία.

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Περικοπές πιστώσεων 407/80 Συγκριτικά Στοιχεία για το μέγεθος της σφαγής

ΙΔΡΥΜΑ
2010-11
2011-12


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
2
0,5
-1,5
-75%
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
14
4
-10
-71%
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
8
1,5
-6,5
-81%
Πάντειο Πανεπιστήμιο
3
1
-2
-67%
ΑΣΚΤ
7
2,5
-4,5
-64%
Πανεπιστήμιο Πατρών
38
15
-23
-60%
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
21
10
-11
-52%
Πανεπιστήμιο Αθηνών
25
7,5
-17,5
-70%
Διεθνές Πανεπιστήμιο
8
4
-4
-50%
Πολυτεχνείο Κρήτης
38
20
-18
-47%
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
91
40
-51
-56%
ΑΠΘ
37
10
-27
-72%
Πανεπιστήμιο Πειραιά
8
4
-4
-50%
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
29
8
-21
-72,00%
Πανεπιστήμιο Κρήτης
73
32,5
-40,5
-55%
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
59
19
-40
-67%
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
50
22,5
-27,5
-55%
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
14
4
-10
-72%
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
5
2
-3
-60%
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
22
7,5
-14,5
-66%
Πανεπιστήμιο Θράκης
63
32,5
-31,5
-49%
EMΠ
10
2
-8
-75%
ΣΥΝΟΛΑ
625
250
-375
-60%